Τίτλος
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΘΑΡΑ - ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΔΙΑ -ΡΑΜΠΕΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
Χρήστης
ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Κατηγορία
Περπάτημα
Ημερομηνία
30-11-2017
Σύν. Ψήφων
5
Εικόνα 1
Κείμενο

Σε σχέση με άλλους Δήμους, ο Δήμος Καλλιθέας έχει στο μεγαλύτερο μήκος του πλατιά πεζοδρόμια, ιδανικά για περπάτημα. Συστηματικά εμπόδια, αλλά και παράγοντες κινδύνου, απότελούν τα εν κινήσει και σταθμευμένα οχήματα - μηχανάκια καθώς και τα σκουπίδια και οι ακαθαρσίες των ζώων. 

Ως προς το δεύτερο, έχει θεσπιστεί ο κανονισμός καθαριότητας του Δήμου Καλλιθέας. Ως προς το πρώτο, και, λαμβάνοντας υπόψιν:

1) Το γεγονός ότι ο Δήμος Καλλιθέας είναι από τους πιο πυκνοκατοικημένους Δήμους της Αττικής, έχει πολλά σχολεία, με αποτέλεσμα να κινούνται πολλά παιδιά μόνα τους

2) Το γεγονός ότι στο Δήμο Καλλιθέας λειτουργεί η Σχολή Τυφλών, πολλοί εξ΄ αυτών είναι και κάτοικοι του Δήμου, άρα πρέπει να υπάρξει αυξημένη ευαισθητοποίηση για την μετακίνηση χωρίς εμπόδια.

3) Το Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Καλλιθέας & Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία που υπογράφηκε

θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα προκειμένου τα πεζοδρόμια να παραμείνουν καθαρά, απαλλαγμένα από περιττά εμπόδια που διαρκώς εμποδίζουν και καθιστούν επικίνδυνη τη μετακίνηση των πεζών, ενηλίκων και ανηλίκων, βλεπόντων, μερικώς βλεπόντων και μη, και να είναι στην αποκλειστική χρήση των πεζών και όχι των μηχανών και αυτοκινήτων.

Επίσης, ως προέκταση της μέριμνας για την μη χρήση των πεζοδρομίων από τα μηχανοκίνητα οχήματα, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τη μη κατάληψη των ραμπών αναπήρων από αυτοκίνητα, τα οποία εμποδίζουν κυρίως την μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία.

Χαρτης