Τίτλος
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Χρήστης
Λάμπρου Δημήτρης
Κατηγορία
Παρεμβάσεις στο Δημόσιο Χώρο
Ημερομηνία
30-11-2017
Σύν. Ψήφων
6
Κείμενο

Καλή σας ημέρα,

Αγαπητοί κύριοι θα σας πρότεινα να αξιποιήσετε τις ταράτσες των σχολείων και γενικά των δημόσιων κτηρίων για την εγκατάσταση φωτοβολταΐκών 

μονάδων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Καθώς η πόλη μας έχει πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα ηλιοφάνειας η απόδοσή τους θα είναι εξαιρετικά υψηλή. Έτσι θα μπορούσατε να καλύψετε μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών του Δήμου μας και να μειώσετε αντίστοιχα τα Δημοτικά Τέλη και τους Δημοτικούς Φόρους.