Τίτλος
Δενδροφύτευση Ταρατσών
Χρήστης
Περικλής Βασιλάκης
Κατηγορία
Αστικό Πράσινο
Ημερομηνία
29-10-2017
Σύν. Ψήφων
7
Εικόνα 1
Κείμενο

Είναι γεγονός ότι στην Καλλιθέα έχουμε ελάχιστους χώρους πρασίνου και λιγοστά δέντρα κατά κύριο λόγο στα πεζοδρόμια. Θεωρώ πως θα ήταν καλή ιδέα να δοθούν κίνητρα για την δενδροφύτευση των ταρατσών τόσο των δημόσιων κτιρίων, όσο και των πολυκατοικιών.

Τα οφέλη μιας τέτοιας κίνησης περιλαμβάνουν τη βελτίωση της θερμομόνωσης της στέγης των κτιρίων, καθώς αποφεύγεται η υπερθέρμναση της πλάκας του τσιμέντου τις  ζεστές καλοκαιρινές ημέρες, αλλά και η εκπομπή θερμότητας τις νύχτες. Ταυτόχρονα, δημιουργείται ένας χώρος πρασίνου στις ταράτσες των κτιρίων με περιβαλλοντολογικά και αισθητικά οφέλη, που βοηθάει (έστω και λίγο) στην καταπολέμηση του «φαινομένου του θερμοκηπίου».