Τίτλος
Σύνδεση χώρων πρασίνου
Χρήστης
Χάρης Κυριακίδης
Κατηγορία
Αστικό Πράσινο
Ημερομηνία
12-09-2017
Σύν. Ψήφων
10
Εικόνα 1
Κείμενο

Στην Καλλιθέα υπάρχουν ορισμένοι δημόσιοι χώροι και χώροι πρασίνου. Ωστόσο, δεν συνδέονται μεταξύ τους, ως επί το πλείστον, με "πράσινες διαδρομές". Η ανάπτυξη τέτοιων διαδρομών θα μπορούσε να συμβάλει στην αισθητική αναβάθμιση της πόλης. Πέραν των δημόσιων χώρων, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ιδιωτικοί μη-δομημένοι χώροι σε συμφωνία με τους ιδιωκτήτες. Συνεργασίες μεταξύ των πολυκατοικιών για την ανάπτυξη εσωτερικών αυλών, "ανοιχτών", όμως, στην πόλη θα μπορούσαν να συμβάλουν, επίσης, προς αυτήν την κατεύθυνση.

Επίσης, είναι χρήσιμο μια τέτοια δράση να συνδυαστεί και με αισθητική αναβάθμιση των υφιστάμενων δημόσιων χώρων και την προσθήκη επιπλέον πρασίνου (πράσινες επιφάνειες και φυτεύσεις).