Τίτλος
Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων
Χρήστης
Χάρης Κυριακίδης
Κατηγορία
Ποδήλατο
Ημερομηνία
12-09-2017
Σύν. Ψήφων
8
Εικόνα 1
Κείμενο

Στην Καλλιθέα υπάρχουν ορισμένοι ποδηλατόδρομοι οι οποίοι, ωστόσο, είναι μικροί σε μήκος και έτσι στην πράξη δεν εξυπηρετούν τους ποδηλάτες της πόλης. Η επέτκταση του δικτύου θα το κάνει περισσότερο λειτουργικό σε τοπικό επίπεδο, τουλάχιστον, και θα παροτρύνει νέους χρήστες, μειώνοντας τον αριθμό των ΙΧ αυτοκινήτων.