Τίτλος
Πιο ασφαλής πρόσβαση στα σχολεία
Χρήστης
Μαρία Χρήστου
Κατηγορία
Προσβασιμότητα
Ημερομηνία
12-09-2017
Σύν. Ψήφων
4
Εικόνα 1
Κείμενο

Το πρόβλημα της στάθμευσης είναι γνωστό για την Καλλιθέα. Εκεί που γίνεται πραγματικά επικίνδυνο είναι γύρω από τα σχολεία.

Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μειωθούν τα αυτοκίνητα γύρω από τα σχολεία:

Να πεζοδρομηθούν οι δρόμοι στις εισόδους των σχολείων.

Να απαγορευτεί η στάθμευση γύρω από το σχολείο, και να μειωθούν οι ταχύτητες των αυτοκινήτων (με σαμαράκια).

Να βάλει ο Δήμος δωρεάν σχολικά λεωφορεία να μεταφέρουν τα παιδιά που έρχονται από μακριά.

Να οργανώνουν οι δάσκαλοι με τους γονείς τα παιδιά τους, ώστε να έρχονται πολλά μαζί (σε γκρουπάκια) για να νίωθουν μεγαλύτερη ασφάλεια οι γονείς, να τα αφήνουν μόνα τους να κυκλοφορούν.

Επίσης να οργανωθούν οι οικογένειες μεταξύ τους να μεταφέρουν πολλά παιδιά μαζί για να μειωθούν πολύ τα αυτοκίνητα που ερχονται το πρωί στα σχολεία.

Χαρτης