Σχετικά

Στόχος της πλατφόρμας KALLIDEA είναι η ουσιαστική εμπλοκή και συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό που διαμορφώνεται σχετικά με τις μετακινήσεις στην πόλη της Καλλιθέας.

Σε αυτό το χώρο μπορεί να γίνει: κατάθεση ιδεών, προτάσεων, σχολίων για τις μετακινήσεις, τη βιώσιμη κινητικότητα, το αστικό περιβάλλον, τις διαδικασίες συμμετοχής του κοινού στο σχεδιασμό της Καλλιθέας κ.ο.κ .

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Διερεύνηση καινοτόμου στρατηγικής περιορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης από τις μετακινήσεις για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών. Κοινωνική έρευνα σε συνεργασία ΕΜΠ και Δήμου Καλλιθέας για την κατανόηση των όρων αποδοχής και συναίνεσης από την τοπική κοινωνία στις αναγκαίες δράσεις». Φορείς υλοποίησης του προγράμματος είναι ο Δήμος Καλλιθέας και η Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Η έρευνα εντάσσεται στο στόχο του Δήμου Καλλιθέας για την αναζήτηση και σχεδιασμό καινοτόμων πολιτικών και μεθοδολογιών τόσο για την συμμετοχή του κοινού στο σχεδιασμό όσο και για τον ίδιο το στρατηγικό σχεδιασμό και την εκπαίδευση των υπηρεσιών του Δήμου για την καθημερινή αντιμετώπιση ζητημάτων βιώσιμης κινητικότητας.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν και θα αξιολογηθούν διάφορα εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού, ενώ τα αποτελέσματα θα είναι χρήσιμα τόσο στην ομάδα έρευνας, όσο και στο Δήμο για να τα αξιοποιήσει στις επόμενες φάσεις του ερευνητικού προγράμματος.

Τα εργαλεία crowdsourcing και crowdsensing είναι εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού.

Είναι εργαλεία με τα οποία οι κάτοικοι ή και οι επισκέπτες μίας πόλης μπορούν είτε να προτείνουν ιδέες για την αναμόρφωση της πόλης τους είτε να συλλέξουν στοιχεία χρήσιμα για την πόλη και να τα παραθέσουν στους σχεδιαστές για να τα αξιοποιήσουν κατάλληλα.

Σας προσκαλούμε να χρησιμοποιήσετε τα παρεχόμενα εργαλεία για να καταθέσετε σκέψεις, ιδέες, προτάσεις σχόλια και να συμβάλετε στη συγκέντρωση στοιχείων χρήσιμων για να σχεδιαστεί με τη συνεργασία όλων, πολιτών, δήμου και Πολυτεχνείου η ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και σε αυτό το πλαίσιο το σύνολο του αστικού περιβάλλοντος του δήμου Καλλιθέας.

Οδηγίες χρήσης

Το ερευνητικό πρόγραμμα στηρίζεται :

  • στη βούληση του Δήμου Καλλιθέας και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την ανάδειξη του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων στην ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας για τα ζητήματα περιορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης από τις μετακινήσεις για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών , αλλά και τα ζητήματα προώθησης και εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για τις μετακινήσεις και τις επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή,
  • στη συν-αντίληψη των δύο φορέων για την καλώς εννοούμενη και επωφελή διασύνδεση των ΑΕΙ με την παραγωγή με την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας,
  • στη μέχρι σήμερα συμβολή των δύο φορέων στην προαγωγή δημοσίων αγαθών της βιώσιμης ανάπτυξης, της παιδείας και της κοινωνικής συνοχής,
  • στην ανάγκη συνεργασίας των δύο φορέων για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων,
  • στη δυνατότητα αξιοποίησης της υλικοτεχνικής υποδομής των εργαστηρίων του ΕΜΠ για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη δράσεων με βάση την καινοτομία της γνώσης και της έρευνας και τη δοκιμή πρότυπων μεθόδων και μεθοδολογιών στην έρευνα.

Η ομάδα του Ε.Μ.Πολυτεχνείου αποτελείται από Καθηγητές, Διδάκτορες και επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων από το Εργαστήριο Γεωγραφίας και Ανάλυσης Χώρου/ Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ (Διευθυντής Θ. Βλαστός).

Στοιχεία για τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας μπορείτε να βρείτε εδώ:http://smu.gr/